1/4 CT. T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Louise 1/4 Carat T.W.
14K White Gold

(1)
1/2 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 10K White Gold

Mira 1/2 Carat T.W.
10K White Gold

1/3 Carat T.W. Round Cut Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Carly 1/3 Carat T.W.
14K White Gold

1/5 Carat T.W. Round Cut Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Interlace 1/5 Carat T.W.
14K White Gold

1/5 Carat T.W. Round Cut Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Alexus 1/5 Carat T.W.
14K White Gold

(1)
1/10 Carat T.W. Round Cut Diamond Ladies Wedding Band 10K Rose Gold

Paramount 1/10 Carat T.W.
10K Rose Gold

(2)
1/10 Carat T.W. Round Cut Diamond Ladies Wedding Band 14K Yellow Gold

Avery 1/10 Carat T.W.
14K Yellow Gold

1/6 Carat T.W. Round Cut Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Arwen 1/6 Carat T.W.
14K White Gold

(1)
1/4 Carat T.W. Round Cut Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Stately 1/4 Carat T.W.
14K White Gold

(1)
Ladies Wedding Band 14K Rose Gold

Serenity Traditional Ladies Band
14K Rose Gold

1/6 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 10K White Gold

Elation 1/6 Carat T.W.
10K White Gold

1/10 CT. T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Opheila 1/10 Carat T.W.
14K White Gold

1/8 CT. T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K Rose Gold

Poppy 1/8 Carat T.W.
14K Rose Gold

1/5 Carat T.W. Round Cut Diamond Ladies Wedding Band 10K Rose Gold

Vena Twist 1/5 Carat T.W.
10K Rose Gold

1/5 CT. T.W. Diamond Ladies Wedding Band 10K Yellow Gold

Clarie 1/5 Carat T.W.
10K Yellow Gold

1/2 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Chanetelle 1/2 Carat T.W.
14K White Gold

1/2 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Gwen 1/2 Carat T.W.
14K White Gold

1/2 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Bartlett 1/2 Carat T.W.
14K White Gold