1/7 CT. T.W. Diamond Ladies Wedding Band 10K White Gold

Soraya 1/7 Carat T.W.
10K White Gold

1/10 CT. T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K Yellow Gold

Zara 1/10 Carat T.W.
14K Yellow Gold

1/4 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Khadija 1/4 Carat T.W.
14K White Gold

1/4 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Cade 1/4 Carat T.W.
14K White Gold

1/5 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Fatima 1/5 Carat T.W.
14K White Gold

1/4 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K Rose Gold

Zohra 1/4 Carat T.W.
14K Rose Gold

1/5 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 10K Rose Gold

Nea 1/5 Carat T.W.
10K Rose Gold

1/20 CT. T.W. Diamond Ladies Wedding Band 10K Yellow Gold

Minah 1/20 Carat T.W.
10K Yellow Gold

1/10 CT. T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K Yellow Gold

Cyan 1/10 Carat T.W.
14K Yellow Gold

1/8 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 10K White Gold

Amira 1/8 Carat T.W.
10K White Gold

1/10 CT. T.W. Sapphire and Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Amina 1/10 Carat T.W.
14K White Gold

1/20 CT. T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Rehana 1/20 Carat T.W.
14K White Gold

1/15 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 10K White Gold

Farida 1/15 Carat T.W.
10K White Gold

1/15 CT. T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K Yellow Gold

Yasmine 1/15 Carat T.W.
14K Yellow Gold

3/8 CT. T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Amir 3/8 Carat T.W.
14K White Gold

1/5 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K White Gold

Peony 1/5 Carat T.W.
14K White Gold

1/4 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 10K Rose Gold

Petal 1/4 Carat T.W.
10K Rose Gold

1/5 Carat T.W. Diamond Ladies Wedding Band 14K Yellow Gold

Lotus 1/5 Carat T.W.
14K Yellow Gold